MAHETOOTMINE

• Mahepõllumajandus on põllumajandussüsteem, mille eesmärk on varustada tarbijaid värske, maitsva ja eheda toiduga, austades samas keskkonda ja loomulikke elutsükleid.

• Mullaviljakust säilitatakse ja parandatakse orgaaniliste väetiste ja liblikõielisi sisaldava külvikorra abil.

• Kahjurite, haiguste ja umbrohu tõrjeks ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid.

• Taimekahjustajad hoitakse kontrolli all mehaaniliste võtetega, eri kultuuride kasvatamisega külvikorras ja kahjurite looduslike vaenlaste soodustamisega.

Mahetoidu tunneb ära mahemärgistuse järgi:

Euroopa Liidu mahelogo: 
Eesti riiklik ökomärk:           

Mahepõllumajanduse infoga saab tutvuda järgmistel lehekülgedel:
www.maheklubi.ee
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_et (eesti keeles)